header2
O echipa pentru clientii nostri!

Florentin NANU

def
Contact
Tel: +40731822877
Email: fnanu@lddp.ro
Repere

Stagiile de practică realizate în numeroase societăți civile de avocați i-au oferit şansa lui Florentin de a crea liantul optim dintre cunoştinţele teoretice şi practica judiciară. A participat la procesul experimental de procedură civilă organizat de Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti, dar și la o serie de concursuri, printre care Hexagonul Facultăților de Drept sau Concursul „Idei de afaceri”, clasându-se de fiecare dată pe prima treapta a podiumului.

Responsabilitatea, capacitatea foarte bună de comunicare la toate nivelurile, entuziasmul şi spiritul inovator l-au recomandat pentru a face parte din echipa LDDP.

Florentin este specializat în litigiile civile, de drept comercial și drept fiscal, acumulând experiență in majoritatea domeniilor aferente acestor specializări.

A asistat și reprezentat cu succes clienți în fața instanțelor de judecată, a autorităților și instituțiilor publice, precum și în fața altor persoane fizice sau juridice, fiind implicat în proiecte complexe aparținând unor diverse arii de practică cum ar fi: acțiuni privind dreptul de proprietate și cartea funciară, acțiuni în pretenții, diferende contractuale, plângeri contravenționale, proceduri speciale, contestații la executarea silită.

A făcut parte din echipa ce a oferit consultanță unor renumite societăți locale și internaționale în tranzacții evaluate la zeci de milioane de euro.

A fost implicat în litigii importante de drept fiscal, oferind opinii legale cu privire la aspecte din materia: TVA, impozit pe profit, impozit pe venit, impozite și taxe locale.

A participat la conferințe naționale și internaționale de specialitate și a publicat o serie de lucrări științifice printre care: “Executarea Silită – Modalitate de Recuperare a Creanţelor Fiscale la Bugetul General Consolidat al Statului” (Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Asigurarea Viabilităţii Economico-Manageriale Pentru Dezvoltarea Durabilă A Economiei Regionale În Condiţiile Integrării În UE, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova), „Uniunea Europeană şi promovarea drepturilor omului” (Sesiunea ştiinţifică a Cercului de Dreptul UE cu tema: „Dobândirea de către Uniunea Europeană a statutului de parte la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept) etc.

Florentin este un tânăr ambițios, iar motto-ul lui în viață este: “Trebuie să urci munții, nu pentru ca lumea să te privească, ci pentru ca tu să privești întreaga lume” (David McCullough Jr.).

Vorbește limbile engleză și franceză.

Domenii de expertiză:

  • Drept civil
  • Contencios administrativ și fiscal
  • Drept comercial
© Copyright Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP 2018