header2
O echipa pentru clientii nostri!

Ana-Irina SARCANE

image
Contact
Tel: +40742330563
Email: isarcane@lddp.ro

Ana-Irina SARCANE, avocat, este partenerul care coordoneaza serviciile de natură legală asociate procedurilor de restructurare a afacerilor și insolvenței. După ce a lucrat peste 15 ani în cadrul PricewaterhouseCoopers, ajungând la poziția de lider al serviciilor legale ale departamentului de „Business Recovery Services”, a fondat Five SPRL, apoi Target SPRL, în care a fost asociat coordonator timp de 6 ani.

În aceste poziții, a coordonat echipa de avocați de-a lungul unui număr important de proceduri de insolvență, incluzând unele din cele mai complexe proceduri din România. Are o experiență vastă în calitate de practician în insolvență, dar şi ca avocat în spețe de drept comercial şi civil, acoperind toate ariile de competență juridică.

Irina SARCANE a coordonat procesul complex de revizuire a legii insolvenței, precum și a Codului Insolvenței adnotat, lucrând în consorțiu cu o parte dintre cei mai prestigioşi avocați, practicieni în insolvență şi teoreticieni ai dreptului insolvenței din piața locală, sub egida Ministerului Justiției. De asemenea, este parte din echipa care a redactat lucrarea Tratat practic de imsolvență, Ed. Hamangiu, 2014.

Între 2004 şi 2006, a fost unul dintre cei doi coordonatori locali ai proiectului Phare cu privire la îmbunătățirea sistemului de faliment din România, care a rezultat în Legea insolvenței nr. 85/2006, un sistem electronic de management a dosarelor pentru instanțele din România, cât şi în instruirea profesională a 500 de judecători, grefieri și practicieni.

Este, de asemenea, formator al UNPIR, ținând prelegeri pe teme de insolvență în cadrul conferințelor pentru continuarea formării profesionale a practicienilor în insolvență, fiind totodată și membru în Consiliul Științific al Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență (INPPI).

Irina SARCANE este membru a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) – începând din 1999 (membru fondator); membru al Asociației Practicienilor în Insolvență din Europa (INSOL EUROPE) – începând din 1999 şi membru al Baroului din Bucureşti – începând din 1996.

© Copyright Leaua Damcali Deaconu Paunescu - LDDP 2019